Verlengen CVG

Het Certificaat van Goedkeuring (CVG) is maximaal 5 jaar geldig.

Een ADN certificaat is verplicht als u gevaarlijke stoffen vervoert, afmeert langszij een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert, en als u een schip met gevaarlijke stoffen duwt.  

BSC verzorgt het CVG voor alle type binnenvaartschepen m.u.v. tankers en bunkerstations.

Benodigde inspecties

  • Veiligheidsinspectie

 

 

 

Wet- en regelgeving

Het CVG wordt afgegeven als een schip aan de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, het ADN, voldoet.

Het ADN wordt internationaal vastgesteld en wordt elke twee jaar gewijzigd. In de nieuwe versie worden nieuwe inzichten, resultaten uit incident onderzoeken en praktijkproblemen verwerkt.

ADN
lydia typen

Onze werkwijze

Om het certificeringsproces voor u zo transparant mogelijk te maken en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen werken wij met opdrachten en deelopdrachten. Per deelopdracht wordt er een inspectie of handeling door BSC uitgevoerd, de deelopdracht is afgerond als de inspectie uitgevoerd is en de rapportages gereed zijn. Via ons klantportaal heeft u altijd inzicht in uw dossier.

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Aanname opdracht​

•  U ontvangt een opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden

•  U ondertekent de opdrachtbevestiging

•  Na ontvangst is de opdracht definitief

•  De eerste inspecties worden ingepland.

Uitvoeren inspecties

•  Een opdracht omvat één of meerdere inspecties.

•  Per inspectie maakt BSC een deelopdracht aan. Tijdens één bezoek aan boord van het schip kunnen er meerdere inspecties uitgevoerd worden.

•  Het resultaat wordt vastgelegd in een inspectierapport.

•  Indien er bemerkingen zijn die een her-inspectie vereisen wordt dit op het inspectierapport vastgelegd. 

•  Een ontstaat er een nieuwe deelopdracht “herinspectie”.

Opstellen certificaat​

•  Tijdens de veiligheidsinspectie wordt het concept certificaat opgemaakt door de inspecteur.

•  Indien nodig wordt een voorlopig certificaat afgegeven.

Controle & afgifte certificaat

•  Zodra alle inspecties afgerond zijn en er geen openstaande bemerkingen meer zijn geeft de inspecteur opdracht tot een interne dossiercontrole.

•  De technisch manager  van BSC voert een controle uit op volledigheid en juistheid van het dossier en het certificaat.

•  Indien er geen bemerkingen zijn van de technisch manager wordt het certificaat afgegeven.

Tarieven

Starttarief inspectie

Reiskosten binnen NL, administratiekosten en 1 uur inspectie.

€ 430,-

Combinatietarief

Administratiekosten en 1 uur inspectie.

€ 195,-

Uurtarief

Inspectie / tekeningkeur / opmaken certificaat. 

€ 140,-

Overige tarieven:

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW
Voor nieuwbouw of grote verbouwingen kunnen wij een offerte opstellen.

Zij gingen u voor
foto

Filippo Salvatore Arcara

Aqua Diamond, Blue Amigo
Rondvaartdagboot
“Gewoon zo doorgaan en blijf transparant en neem alle vragen serieus hoe klein of groot ze ook zijn.”
boschwad

Mark de Waard

Boschwad – rondvaartdagboot - Stichting Wadloopcentrum Pieterburen
“Een paar dagen geleden kreeg ik van BSC een bericht dat er een paar kleine dingetjes nog niet op orde waren. Onder andere de alarmlichtjes voor de watertemperatuur. De schipper heeft alles snel in orde gemaakt en het item afgemeld. En vandaag had ik het keuringscertificaat al in huis! Ik ben aangenaam verrast ”.
Certificeer op tijd,
het CVG is 5 jaar geldig. Wij sturen u op tijd een reminder!
Veelgestelde vragen
Welke instanties zijn erkend voor het uitvoeren van keuringen in de binnenvaart?

Het keuren van bijvoorbeeld gasinstallaties, reddingsmiddelen etc. mag alleen door erkende bedrijven uitgevoerd worden. Inspectie Leefomgeving en Transport geeft deze erkenningen af en publiceert de erkende bedrijven op www.ilent.nl.

Op de website van ILenT wordt u doorverwezen naar de website van het CESNI. Hier vindt u een overzicht van erkende instanties voor keuringen in de binnenvaart. Opmaken van inbouwverklaringen voor bochtenaanwijzers, radar en AIS apparatuur.

Is het bord redden drenkelingen aan boord verplicht?

Ja, op vrijwel alle schepen hoort het bord redden drenkelingen aanwezig te zijn, met uitzondering van o.a. open rondvaartboten.

Uw gegevens
Uw gegevens