Verbouw van gecertificeerde schepen

Bij een grote én kleine verbouwing moet het schip voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.

Gaat u een grote verbouwing uitvoeren? Neem dan in een vroeg stadium contact met ons op. Hiermee voorkomt u dat er achteraf zaken veranderd moeten worden omdat het schip niet voldoet aan de betreffende wet- en regelgeving. Wij helpen u graag op weg!

Benodigde inspecties

Afhankelijk van het type verbouwing kunnen de volgende inspecties nodig zijn.

  • Tekeningkeur
  • Beoordelen stabiliteit
  • Tussentijdse inspectie
  • Afname inspecties
  • Electrische inspecties
  • Inbouwverklaring
  • Proefvaart

Wet - en regelgeving

Onderstaande wet- en regelgeving is van toepassing op de certificering van binnenvaartschepen:

Overige reglementen voor de Rijnvaart kunt u vinden op de website van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Daarnaast geeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (IlenT) werkinstructies uit voor gemandateerde organisaties. 

ES TRIN1
lydia typen

Onze werkwijze

Om het certificeringsproces voor u zo transparant mogelijk te maken en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen werken wij met opdrachten en deelopdrachten. Per deelopdracht wordt er een inspectie of handeling door BSC uitgevoerd, de deelopdracht is afgerond als de inspectie uitgevoerd is en de rapportages gereed zijn. Via ons klantportaal heeft u altijd inzicht in uw dossier.

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Aanname opdracht​

•  U ontvangt een opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden

•  U ondertekent de opdrachtbevestiging

•  Na ontvangst is de opdracht definitief

•  De eerste inspecties worden ingepland.

Uitvoeren inspecties

•  Een opdracht omvat één of meerdere inspecties.

•  Per inspectie maakt BSC een deelopdracht aan. Tijdens één bezoek aan boord van het schip kunnen er meerdere inspecties uitgevoerd worden.

•  Het resultaat wordt vastgelegd in een inspectierapport.

•  Indien er bemerkingen zijn die een her-inspectie vereisen wordt dit op het inspectierapport vastgelegd. 

•  Een ontstaat er een nieuwe deelopdracht “herinspectie”.

Opstellen certificaat​

•  Tijdens de veiligheidsinspectie wordt het concept certificaat opgemaakt door de inspecteur.

•  Indien nodig wordt een voorlopig certificaat afgegeven.

Controle & afgifte certificaat

•  Zodra alle inspecties afgerond zijn en er geen openstaande bemerkingen meer zijn geeft de inspecteur opdracht tot een interne dossiercontrole.

•  De technisch manager  van BSC voert een controle uit op volledigheid en juistheid van het dossier en het certificaat.

•  Indien er geen bemerkingen zijn van de technisch manager wordt het certificaat afgegeven.

Tarieven

Starttarief inspectie

Reiskosten binnen NL, administratiekosten en 1 uur inspectie.

€ 430,-

Combinatietarief

Administratiekosten en 1 uur inspectie.

€ 195,-

Uurtarief

Inspectie / tekeningkeur / opmaken certificaat. 

€ 140,-

Overige tarieven:

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW
Voor nieuwbouw of grote verbouwingen kunnen wij een offerte opstellen.

Zij gingen u voor
foto

Filippo Salvatore Arcara

Aqua Diamond, Blue Amigo
Rondvaartdagboot
“Gewoon zo doorgaan en blijf transparant en neem alle vragen serieus hoe klein of groot ze ook zijn.”
Verbouwen? Neem in een vroeg stadium contact met ons op!
Veelgestelde vragen
Er zijn geen veel gestelde vragen gevonden...
Uw gegevens
Uw gegevens