Verlengen Bewijs van Tuigage

Een mast- en tuigage-inspectie is verplicht voor zeilende passagiersschepen. Als de masten en tuigage voldoen aan de wet- en regelgeving geeft BSC een ‘Bewijs van tuigagekeuring’ af. Het ‘Bewijs van tuigagekeuring’ is 2,5 jaar geldig. 

Benodigde inspecties

2,5 jaar inspectie
De 2,5 jarige inspectie voert onze inspecteur aan boord uit. Hij gaat, als dat kan, via het want naar boven om de tuigage in operationele toestand te inspecteren. Het maakt voor deze inspectie niet uit of het om een stalen mast of om een houten mast gaat.

5 jaar inspectie
Eens in de 5 jaar moet de masten volledig gestript (= ontdaan van alle beslag/bevestigingen etc.) gekeurd worden. De masten, zowel stalen als houten masten, moeten aan de wal aangeboden worden. Stalen masten die vast gelast zijn aan de scheepsconstructie worden met behulp van een kraan met bakje gekeurd. Lees verder 

Wet- en regelgeving

ILT heeft de voorwaarden voor het afgeven van een ‘Bewijs van tuigagekeuring’ vastgelegd in  ItRO 5 . Naast de geldigheidsduur staat hier ook omschreven hoe de tuigage aangeboden moet worden. 

Aanvullend op de wet- en regelgeving is de Branchenorm Rondhouten  opgesteld door schippers, keuringsinstanties en mastenmakers. Het is gericht op de dagelijkse praktijk aan boord. Het is geen keuringsinstructie, maar een hulpmiddel voor de bemanning. 

Branchenorm rondhouten1
lydia typen

Onze werkwijze

Om het certificeringsproces voor u zo transparant mogelijk te maken en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen werken wij met opdrachten en deelopdrachten. Per deelopdracht wordt er een inspectie of handeling door BSC uitgevoerd, de deelopdracht is afgerond als de inspectie uitgevoerd is en de rapportages gereed zijn. Via ons klantportaal heeft u altijd inzicht in uw dossier.

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Aanname opdracht​

•  U ontvangt een opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden

•  U ondertekent de opdrachtbevestiging

•  Na ontvangst is de opdracht definitief

•  De eerste inspecties worden ingepland.

Uitvoeren inspecties

•  Een opdracht omvat één of meerdere inspecties.

•  Per inspectie maakt BSC een deelopdracht aan. Tijdens één bezoek aan boord van het schip kunnen er meerdere inspecties uitgevoerd worden.

•  Het resultaat wordt vastgelegd in een inspectierapport.

•  Indien er bemerkingen zijn die een her-inspectie vereisen wordt dit op het inspectierapport vastgelegd. 

•  Een ontstaat er een nieuwe deelopdracht “herinspectie”.

Opstellen certificaat​

•  Tijdens de veiligheidsinspectie wordt het concept certificaat opgemaakt door de inspecteur.

•  Indien nodig wordt een voorlopig certificaat afgegeven.

Controle & afgifte certificaat

•  Zodra alle inspecties afgerond zijn en er geen openstaande bemerkingen meer zijn geeft de inspecteur opdracht tot een interne dossiercontrole.

•  De technisch manager  van BSC voert een controle uit op volledigheid en juistheid van het dossier en het certificaat.

•  Indien er geen bemerkingen zijn van de technisch manager wordt het certificaat afgegeven.

Tarieven

Starttarief inspectie

Reiskosten binnen NL, administratiekosten en 1 uur inspectie.

€ 430,-

Combinatietarief

Administratiekosten en 1 uur inspectie.

€ 195,-

Uurtarief

Inspectie / tekeningkeur / opmaken certificaat. 

€ 140,-

Overige tarieven:

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW
Voor nieuwbouw of grote verbouwingen kunnen wij een offerte opstellen.

Zij gingen u voor
Florijn

Van der Gronden

Florijn
Pleziervaartuig
De heer van der Gronden: ‘Met de kennis van zaken, klant vriendelijkheid en de correcte afwikkeling is dit relatief jonge bedrijf een aanwinst voor deze markt. En wat verbeterpunten betreft, dat weten ze zelf snel genoeg’.
Marjan 4

de heer den Otter

Marjan
Traditioneel vaartuig
“Fijn dat BSC regelmatig in gesprek is met ILT en de stichting ATV en mij op de hoogte houdt van de ontwikkelingen.”
BSC denkt mee met het gunstig inplannen van tuigagekeur
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een erkend deskundige en een deskundige?

Kort gezegd: een deskundige kan iets beoordelen, een erkend deskundige is bevoegd om een keuring te doen. ‘Deskundigen’ zijn personen die door hun opleiding en ervaring in staat zijn om een bepaalde zaak met voldoende vakkennis te beoordelen. Ze doen visuele controles en testen de installaties. Denk hierbij aan schippers en bemanningsleden met de vereiste kennis en ervaring. Een ‘deskundig bedrijf’ is een onderneming die op grond van hun dagelijkse activiteiten voldoende vakkennis heeft. Zoals bijvoorbeeld een scheepswerf of inbouwfirma.
Een ‘erkend deskundige’ is iemand (of een bedrijf) die door ILT aangewezen is om inspecties uit te voeren. Alle erkend deskundigen zijn te vinden op de website van ILT: https://www.ilent.nl/onderwerpen/erkende-bedrijven-binnenvaart

Is er een verschil tussen vervangen en vernieuwen?

Over het algemeen is er alleen sprake van vervanging als het gaat om het vervangen van een onderdeel of een gedeelte. Denk bijvoorbeeld aan een verrot raamkozijn van een stuurhut. Het gedeelte dat verrot is wordt verwijderd en er komt nieuw hout voor in de plaats. Of denk aan het vervangen van een motoronderdeel. Het oude onderdeel gaat er uit, het nieuwe gaat erin. Dit moet op exact dezelfde manier teruggeplaatst worden als het oude.

Als je het grootser aanpakt is er sprake van vernieuwing. In plaats van een motoronderdeel, haal je de hele motor eruit. De nieuwe motor moet dan aan de Stage V eisen voldoen. Of in het voorbeeld van het verrotte raamkozijn: je vervangt niet alleen het rotte deel maar vervangt de hele stuurhut. Er is dan sprake van vernieuwing. En in dat geval moet de stuurhut voldoen aan de huidige eisen, zoals volledig rondom zicht.

Mast- en tuigage inspectie

Een mast- en tuigage-inspectie is verplicht voor zeilende passagiersschepen. Als de masten en tuigage voldoen aan de wet- en regelgeving geeft BSC een ‘Bewijs van tuigagekeuring’ af. Het ‘Bewijs van tuigagekeuring’ is 2,5 jaar geldig. ILT heeft de voorwaarden voor het afgeven van een ‘Bewijs van tuigagekeuring’ vastgelegd in ITRO nr. 5. Naast de geldigheidsduur staat hier ook omschreven hoe de tuigage aangeboden moet worden.

2,5 jaar inspectie
De 2,5 jarige inspectie voert onze inspecteur aan boord uit. Hij gaat, als dat kan, via het want naar boven om de tuigage in operationele toestand te inspecteren. Het maakt voor deze inspectie niet uit of het om een stalen mast of om een houten mast gaat.

5 jaar inspectie
Eens in de 5 jaar moet de masten volledig gestript (= ontdaan van alle beslag/bevestigingen etc.) gekeurd worden. De masten (zowel stalen als houten masten) moeten aan de wal aangeboden worden. Stalen masten die vast gelast zijn aan de scheepsconstructie worden met behulp van een kraan met bakje gekeurd.

Niet alleen mast wordt geïnspecteerd
Bij het uitvoeren van een tuigage-inspectie kijkt de inspecteur naar:

 • Rondhouten (masten, gieken, gaffels, ra’s, boegspriet en kluiverboom)
 • Staand want en lopend want
 • Zeilen
 • Zwaarden en zwaardlieren
 • Kluivernet
 • Bootmansstoel

Weersinvloeden:
Weersomstandigheden kunnen er toe lijden dat een tuigage-inspectie verplaatst moet worden:

 • Het werken op hoogte is niet toegestaan bij windkracht 6 of hoger.
 • Bij gebruik van een kraan bepaalt de machinist of het werken op hoogte verantwoord is.
 • De inspecteur houdt te allen tijde het recht om zelf te bepalen of het verantwoord is op hoogte te werken bij bepaalde weersomstandigheden.

Wat staat er in het inspectie rapport?
Na afloop van de inspectie ontvangt u een inspectierapport met opvallende zaken. Ook staat hierin of er wel/niet een her-inspectie plaats moet vinden.

Houten mast vervangen voor staal?
Een houten mast kan niet zomaar vervangen worden door eens stalen mast. Met een tekening en berekening moet aangetoond worden dat de nieuwe stalen mast gelijkwaardig is aan een houten mast wat betreft veiligheid. Daarnaast is het van belang dat het gewicht niet te veel afwijkt. Meer informatie treft u aan in het document “Houten_mast_vervangen_door_staal“.

Welke intervalkeuringen zijn er?

Opblaasbare bijboten, stuurinrichtingen, hydraulische cilinders, brandblusinstallaties, drukvaten, stuurhuizen. Een kleine greep uit de vele zaken aan boord die regelmatig gecontroleerd moeten worden. Hoe vaak iets gekeurd moet worden is verschillend. Ook is er een verschil in wie de keuring mag doen. Kranen bijvoorbeeld. Die moeten elk jaar gekeurd worden door een deskundige, en na 10 jaar door een erkend deskundige. 
Klik hier voor het complete overzicht van de intervalkeuringen (ESTRIN) en of het door een deskundige of een erkend deskundige gedaan moet worden.

Waar moet ik op letten bij het vervangen van een houten mast voor een stalen mast?

Een houten mast kan niet zomaar vervangen worden door eens stalen mast. Met een tekening en berekening moet aangetoond kunnen worden dat de nieuwe stalen mast gelijkwaardig is aan een houten mast qua veiligheid, daarnaast is het van belang dat het gewicht niet te veel afwijkt. Meer informatie treft u aan in het document  ‘Houten mast vervangen voor staal’ .

 

Wat kan ik doen m.b.t. onderhoud en controle van rondhouten?

De Branchenorm voor Inspectie en Onderhoud aan Rondhouten is opgesteld door schippers, keuringsinstanties en mastenmakers en is gericht op de dagelijkse praktijk aan boord. Het is geen keuringsinstructie, maar een hulpmiddel voor de bemanning. Het geeft antwoord op vragen als:

 • Hoe vaak moet ik nu eigenlijk grondige controle doen?
 • Hoe controleer ik grondig?
 • Welke plekken moet ik speciaal in de gaten houden?
 • Hoe herken ik een verzwakking?
 • Hoe beoordeel ik een verzwakking?
 • Waar ligt ongeveer de grens van het acceptabele en wanneer moet ik een expert inschakelen?
 • Wat zijn aan te bevelen onderhoudsmaatregelen?

Werken volgens de branchenorm verkleint het risico op verrassingen en ongelukken.

Uw gegevens
Uw gegevens