Overige diensten

Naast de meest voorkomende certificeringsopdrachten op het gebied van eerste certificering en het verlengen van certificaten biedt BSC ook andere diensten aan.
Staat wat u wil hier niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden! 

Verbouw

Verbouw

Een ‘Verbouw’ opdracht kan heel divers zijn zoals: 

 • Grootschalige verbouwingen 
 • Het inkorten of verlengen van een schip 
 • Wijziging van scheepstype 
 • Wijziging van het aantal passagiers op een schip 
 • Vernieuwen motor

Tekeningkeur

BSC voert alle benodigde tekeningkeur uit voor binnenvaartschepen. Tekeningkeur is vaak onderdeel van het certificeringsproces.  Ook als veranderingen aan het schip leiden tot het wijzigen van tekeningen en berekeningen maar niet tot een certificaatwijziging, dan verzorgt BSC de het keuren van deze tekeningen graag voor u. Enkele voorbeelden: 

 • Stabiliteitsberekening 
 • Veiligheidsplan  
 • Alarmrol 
Tekeningkeur
Afbeelding1

Inspectie bij aankoop

Bij de aankoop van een schip is het verstandig om een casco inspectie uit te laten voeren.

Bij beroepsmatige schepen wordt vaak gekozen voor een certificaatverlenging zodat het schip de eerste jaren niet meer drooggezet hoeft te worden.

Wij zijn u hierbij, als onafhankelijke keuringsinstantie, graag van dienst.

Casco-inspectie voor verzekering

Een casco inspectie is nodig bij aankoop van een schip, voor het verkrijgen van een certificaat, bij grote schade en voor de verzekering.  Het is niet verplicht om de inspectie te laten doen door de instantie die het certificaat afgeeft. En het is voor de verzekering ook niet altijd verplicht om de inspectie te laten doen door de verzekeraar. 

Onze vlakrapporten worden door verzekeraars geaccepteerd, vaak vergoeden zij ook een deel van de casco-inspectie kosten. 

Afbeelding2
Afbeelding3

Vrijwillige keuringen

Niet alle keuringen zijn voor alle vaartuigen verplicht. Als schipper/eigenaar kunt u ook vrijwillige keuringen uit laten voeren. Denk hierbij aan: 

 • Veiligheidsinspecties voor niet certificaat plichtige schepen zoals museumschepen, kleine pleziervaartuigen of drijvende vaartuigen.  
 • In hire – of hire survey museumschepen, tijdens de inspectie brengen we de volledige staat van het schip in kaart.

Bij het uitvoeren van de inspecties is het normenkader gelijk aan het normenkader voor vergelijkbare certificaat plichtige schepen.  

Tarieven

Starttarief inspectie

Reiskosten binnen NL, administratiekosten en 1 uur inspectie.

€ 430,-

Combinatietarief

Administratiekosten en 1 uur inspectie.

€ 195,-

Uurtarief

Inspectie / tekeningkeur / opmaken certificaat. 

€ 140,-

Overige tarieven:

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW
Voor nieuwbouw of grote verbouwingen kunnen wij een offerte opstellen.

Geen certificering, maar wel
een keuring uit laten voeren?

Alle voordelen op een rij

BSC is een onafhankelijke, deskundige en efficiënte keuringsinstantie voor binnenvaart- en passagiersschepen.

DJI 0129 scaled e1663943293853
Zij gingen u voor
Florijn

Van der Gronden

Florijn
Pleziervaartuig
De heer van der Gronden: ‘Met de kennis van zaken, klant vriendelijkheid en de correcte afwikkeling is dit relatief jonge bedrijf een aanwinst voor deze markt. En wat verbeterpunten betreft, dat weten ze zelf snel genoeg’.
bridge 3694245

Anoniem

“Geen verbeterpunten, maar super fijn dat er herinneringen worden gestuurd (voor de keuring), er praktisch wordt meegedacht (de verbeterpunten via de mail aanleveren) en er snel gehandeld wordt!”
Veelgestelde vragen
Is er een verschil tussen vervangen en vernieuwen?

Over het algemeen is er alleen sprake van vervanging als het gaat om het vervangen van een onderdeel of een gedeelte. Denk bijvoorbeeld aan een verrot raamkozijn van een stuurhut. Het gedeelte dat verrot is wordt verwijderd en er komt nieuw hout voor in de plaats. Of denk aan het vervangen van een motoronderdeel. Het oude onderdeel gaat er uit, het nieuwe gaat erin. Dit moet op exact dezelfde manier teruggeplaatst worden als het oude.

Als je het grootser aanpakt is er sprake van vernieuwing. In plaats van een motoronderdeel, haal je de hele motor eruit. De nieuwe motor moet dan aan de Stage V eisen voldoen. Of in het voorbeeld van het verrotte raamkozijn: je vervangt niet alleen het rotte deel maar vervangt de hele stuurhut. Er is dan sprake van vernieuwing. En in dat geval moet de stuurhut voldoen aan de huidige eisen, zoals volledig rondom zicht.

Waarom en wanneer laat je een casco inspectie uitvoeren?

Casco inspectie is nodig bij aankoop van een schip, voor het verkrijgen van een certificaat, bij grote schade en voor de verzekering.  Het is niet verplicht om de casco inspectie te laten doen door de instantie die het certificaat afgeeft. En het is voor de verzekering ook niet altijd verplicht om de inspectie te laten doen door de verzekeraar.

Onze vlakrapporten worden door verzekeraars geaccepteerd, vaak vergoeden zij ook een deel van de casco-inspectie kosten.

Het toepassen van dubbelplaten

In de basis mogen er geen dubbelplaten meer worden toegepast. Er is een aantal situaties waarbij dubbelplaten wel toegestaan zijn: in het ES-TRIN (instructie ESI-II-2) is omschreven wanneer het wel of niet toegestaan is. En wáár het is toegestaan. De inspecteur zal tijdens de inspectie aangeven wanneer dubbelplaten volgens goed scheepsbouwkundig gebruik toegepast mogen worden.

Waar en wanneer dubbelplaten toegestaan zijn:

 • Voorlopige reparatie
  Een dubbelplaat is toegestaan als het om een voorlopige reparatie gaat. Bijvoorbeeld als door averij schade is ontstaan.
 • Lokale corrosie
  Een dubbelplaat mag gebruikt worden als de plaatdikte op zich dik genoeg is maar op een paar plekken te dun is geworden door pitting (putcorrosie). De plaat moet wel volledig dicht zijn. Dat betekent dat eventuele gaten eerst gedicht moeten worden
 • Slijtage stoppen
  Een dubbelplaat mag gebruikt worden op plekken waar de plaatdikte nog voldoende is. Dit wordt gedaan om verdergaande slijtage te stoppen.
 • Kimbeplating
  Op de kimmen mogen dubbelplaten gebruikt worden:
  – De dubbelplaten beslaan ten minste 70% van de lengte van het schip; of
  – Of de dubbelplaten hebben een minimumlengte en een tussenafstand van ten minste (2,5 + L/40)m;
  – Bij schepen korter dan 45 meter is de minimale lengte 3 spantvakken plus tenminste 2 ‘goede’ spantvakken na de beschadigde zone.
 • Klinknaden
  Gebruik van dubbelplaten op de klinknaden zijn toegestaan om de waterbestendigheid te waarborgen
 • Voor- en achterschip buiten de ladingzone
  Een dubbelplaat mag gebruikt worden buiten de ladingzone
 • Nieuwbouw / verbouw
  Dubbelplaten mogen worden toegepast indien zij daadwerkelijk als slijtplaten dienen, bijvoorbeeld op de boeg of als berghoutsgang of als versterkingsplaten bij bijv. de ankerlier.
 • Scheepstype
  Voor pleziervaartuigen zijn er geen beperkingen, voor dit scheepstype zijn dubbelplaten altijd toegestaan.

Waar en wanneer dubbelplaten niet toegestaan zijn:

 • Plaat voldoet niet aan minimale dikte
  Dubbelplaten mogen niet gebruikt worden als de plaat niet meer voldoet aan de minimale dikte. De minimale dikte is omschreven in ES-TRIN H3/H19. Of klik hier om het te berekenen
 • Gaten in scheepshuid door corrosie
  Als door corrosie gaten in de scheepshuid zijn gekomen mogen geen dubbelplaten worden gebruikt
 • Grote oppervlakten in de ladingzone
  Op de kimmen in de ladingzone mogen geen dubbelplaten meer worden aangebracht als deze door pitting te dun zijn geworden.
 • Overlappende dwarsnaden
  Op overlappende dwarsnaden (gelast) mogen geen dubbelplaten worden aangebracht.
 • Tanks voor brandbare vloeistoffen
  Op tanks in de huid die brandbare vloeistoffen bevatten mogen geen dubbelplaten aangebracht worden. (Behalve als deze door wrijving/slijtage dunner zijn geworden en nog wel de minimale huiddikte hebben.)
 • Bodem van ladingzone
  Op de bodem van het vrachtschip tussen het voorste en achterste schot van het laadruim (ladingzone) zijn dubbelplaten niet toegestaan.
 • Bodem, kim en zij van ladingzone gevaarlijke stoffen
  In de ladingzone (bodem, kim, zij) van schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren zijn dubbelplaten niet toegestaan.
 • Vervormde platen en naden
  Bij platen of naden die zijn vervormd of vermoeidheid vertonen mogen geen dubbelplaten gebruikt worden.
 • Bestaande dubbelplaten
  Over bestaande dubbelplaten mogen geen nieuwe dubbelplaten aangebracht worden.

Instructie voor het aanbrengen van de dubbelplaten:

 • Mogen alleen gelast worden aangebracht (niet geklonken).
 • De breedte van een slijtplaat moet tussen de 200 en 300mm liggen. De breedte van dubbelplaat ter versterking van het middenzaadhout mag maximaal 600mm zijn,
 • De dikte van de dubbelplaat moet tussen de 1 en 1,5 keer zo dik zijn als de onderliggende plaat.

Minimale dikte platen bij casco-inspectie:

 • De minimale dikte van een dubbelplaat is 3,0mm. Daaronder moet deze worden vervangen
 • De minimale dikte van de bodem-, kim-, en huidbeplating moet voor passagiersschepen voldoen aan de berekening uit het ES-TRIN H19.02.
 • De minimale dikte van de bodem-, kim-, en huidbeplating moet voor alle andere schepen voldoen aan de berekening uit het ES-TRIN H3.02.
Mast- en tuigage inspectie

Een mast- en tuigage-inspectie is verplicht voor zeilende passagiersschepen. Als de masten en tuigage voldoen aan de wet- en regelgeving geeft BSC een ‘Bewijs van tuigagekeuring’ af. Het ‘Bewijs van tuigagekeuring’ is 2,5 jaar geldig. ILT heeft de voorwaarden voor het afgeven van een ‘Bewijs van tuigagekeuring’ vastgelegd in ITRO nr. 5. Naast de geldigheidsduur staat hier ook omschreven hoe de tuigage aangeboden moet worden.

2,5 jaar inspectie
De 2,5 jarige inspectie voert onze inspecteur aan boord uit. Hij gaat, als dat kan, via het want naar boven om de tuigage in operationele toestand te inspecteren. Het maakt voor deze inspectie niet uit of het om een stalen mast of om een houten mast gaat.

5 jaar inspectie
Eens in de 5 jaar moet de masten volledig gestript (= ontdaan van alle beslag/bevestigingen etc.) gekeurd worden. De masten (zowel stalen als houten masten) moeten aan de wal aangeboden worden. Stalen masten die vast gelast zijn aan de scheepsconstructie worden met behulp van een kraan met bakje gekeurd.

Niet alleen mast wordt geïnspecteerd
Bij het uitvoeren van een tuigage-inspectie kijkt de inspecteur naar:

 • Rondhouten (masten, gieken, gaffels, ra’s, boegspriet en kluiverboom)
 • Staand want en lopend want
 • Zeilen
 • Zwaarden en zwaardlieren
 • Kluivernet
 • Bootmansstoel

Weersinvloeden:
Weersomstandigheden kunnen er toe lijden dat een tuigage-inspectie verplaatst moet worden:

 • Het werken op hoogte is niet toegestaan bij windkracht 6 of hoger.
 • Bij gebruik van een kraan bepaalt de machinist of het werken op hoogte verantwoord is.
 • De inspecteur houdt te allen tijde het recht om zelf te bepalen of het verantwoord is op hoogte te werken bij bepaalde weersomstandigheden.

Wat staat er in het inspectie rapport?
Na afloop van de inspectie ontvangt u een inspectierapport met opvallende zaken. Ook staat hierin of er wel/niet een her-inspectie plaats moet vinden.

Houten mast vervangen voor staal?
Een houten mast kan niet zomaar vervangen worden door eens stalen mast. Met een tekening en berekening moet aangetoond worden dat de nieuwe stalen mast gelijkwaardig is aan een houten mast wat betreft veiligheid. Daarnaast is het van belang dat het gewicht niet te veel afwijkt. Meer informatie treft u aan in het document “Houten_mast_vervangen_door_staal“.

Hoe zit het met het gebruik van Lithium-houdende accu’s?

Lithium houdende accu’s  worden steeds vaker op binnenvaartschepen gebruikt. Zeker wanneer er sprake is van hybride- of zelfs volledig elektrische aandrijving. Lithium houdende accu’s hebben een aantal voordelen in vergelijking met tractiebatterijen: de grote energiedichtheid, het snelle laden en ontladen, en het gewicht. Nadeel is de hoge aanschafkosten. En de specialistische kennis die nodig is om veilig met deze accu’s te kunnen werken; CESNI heeft daarom besloten om specifieke technische voorschriften in het ES-TRIN op te nemen.
Een aantal specifieke eisen voor het toepassen van Lithium accu’s was al in de wetgeving opgenomen. Bijvoorbeeld dat alleen accu’s gebruikt mogen worden die voldoen aan de Europese normen EN 62619 en EN 62620. Ook moeten de accu’s getest worden en een onafhankelijke instantie moet verklaren dat de accu’s aan de voorwaarden voldoen zoals die in de norm omschreven staan.
Wat is er nieuw?
Er zijn twee nieuwe voorschriften over het veilige gebruik van lithium batterijen. Er wordt omschreven waar een BMS aan moet voldoen en wat er allemaal bewaakt dient te worden aan een batterijsysteem. En de opstelling van lithium accu’s is nader gespecificeerd; dus waar en hoe mag een accu worden opgesteld en waar moet deze ruimte aan voldoen.

Batterijmonitoringsysteem (BMS)
Een belangrijke toevoeging in de technische voorschriften is dat een goed werkend BMS verplicht is. Ook is uitgeschreven welke functionaliteit dit systeem moet hebben en wat er allemaal gemonitord en bewaakt moet zijn. Zo moeten er een aantal parameters op systeemniveau bewaakt zijn en een aantal zelfs op celniveau. Ook moet de accu van een aantal veiligheden zijn voorzien. Bij een storing, kortsluiting of overbelasting op celniveau wordt daardoor niet de hele accu instabiel. Dit voorkomt een thermal runaway.

Opstelling van Lithium accu’s
Wat ook nieuw is in de voorschriften is, dat er veel concreter wordt voorgeschreven waaraan de ruimten waar de lithium accu’s in opgesteld staan, aan moeten voldoen. Hierin bestaan grofweg twee keuze mogelijkheden:

1. Opstelling in een aparte ruimte. Deze ruimte is gescheiden van andere ruimten aan boord door stalen geïsoleerde wanden van het type A60. Ook moet deze ruimte een eigen mechanisch ventilatiesysteem hebben. In een brandbeschermingsconcept worden aanvullende maatregelen beschreven. De maatregelen zijn afhankelijk van het type accu, welke andere apparatuur zich in diezelfde ruimte bevindt, etcetra.

2. Een andere optie is dat de accu’s in een brandveilige behuizing (staal of RVS) worden geplaatst. De behuizing heeft een vast geïnstalleerd blussysteem en een doeltreffende mechanische ventilatie.

De bovengenoemde eisen over de opstelling van de lithium accu’s gelden alleen voor accu’s met een capaciteit van meer dan 20 kWh. Het toepassen van de technische voorschriften kan per specifiek geval weer anders zijn. Laat u dus goed informeren als u iets met lithium accu’s aan boord wilt gaan doen!

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met één van de inspecteurs van BSC. Zij kunnen u er meer over kunnen vertellen.

Waar moet ik op letten bij het vervangen van een houten mast voor een stalen mast?

Een houten mast kan niet zomaar vervangen worden door eens stalen mast. Met een tekening en berekening moet aangetoond kunnen worden dat de nieuwe stalen mast gelijkwaardig is aan een houten mast qua veiligheid, daarnaast is het van belang dat het gewicht niet te veel afwijkt. Meer informatie treft u aan in het document  ‘Houten mast vervangen voor staal’ .

 

Welke instanties zijn erkend voor het uitvoeren van keuringen in de binnenvaart?

Het keuren van bijvoorbeeld gasinstallaties, reddingsmiddelen etc. mag alleen door erkende bedrijven uitgevoerd worden. Inspectie Leefomgeving en Transport geeft deze erkenningen af en publiceert de erkende bedrijven op www.ilent.nl.

Op de website van ILenT wordt u doorverwezen naar de website van het CESNI. Hier vindt u een overzicht van erkende instanties voor keuringen in de binnenvaart. Opmaken van inbouwverklaringen voor bochtenaanwijzers, radar en AIS apparatuur.

Uw gegevens
Uw gegevens