Pleziervaartuig

De afmeting van een pleziervaartuig bepaalt of het schip gecertificeerd moet worden. De criteria hebben we op een rijtje gezet in het document Certificaatplicht pleziervaartuigen. Is uw schip nog niet gecertificeerd en wilt u weten of dit noodzakelijk is? Via dit stroomschema kunt u zelf controleren of uw schip gecertificeerd moet worden.

Benodigde inspecties

  • Casco inspectie
  • Veiligheidsinspectie
  • Proefvaart incl. geluidsmeting
  • Her-inspectie, indien noodzakelijk
  • Opmaken en afgifte certificaat

Om vast te kunnen stellen of het schip groter of kleiner is dan 100m3 kunnen wij het schip meten. Na afloop van de meting ontvangt u van ons een ‘Verklaring omtrent afmetingen’.

Bereid de inspecties goed voor aan de hand van onze aandachtspunten veiligheidsinspectie en casco-inspectie.

Wet- en regelgeving

Pleziervaartuigen die voor het eerst gecertificeerd worden en niet onder CE gebouwd zijn, worden als nieuw pleziervaartuig gezien. Zij moeten geheel voldoen aan hoofdstuk 26 van het ES-TRIN (Europese richtlijn). Voor schepen gebouwd onder CE 2013/53/EU vervallen een aantal eisen die vanuit de CE al zijn getoetst. Welke eisen dat zijn is afhankelijk van het aanwezige CE certificaat en het bijbehorend normenblad. 

Wijzigen van beroepsvaartuig  naar pleziervaartuig  
Als het schip nog in het bezit is van een geldig certificaat als motorvrachtschip, passagierschip of ander scheepstype dan is het normenkader afwijkend. De certificeringsopdracht wordt dan een ‘Verbouw opdracht’ met wijziging van scheepstype. Dit betekent dat een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld de motor, waarschijnlijk niet vervangen hoeft te worden. Op basis van het Europanummer kunnen wij nagaan of dit voor uw schip van toepassing is.

ES TRIN1
lydia typen

Onze werkwijze

Om het certificeringsproces voor u zo transparant mogelijk te maken en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen werken wij met opdrachten en deelopdrachten. Per deelopdracht wordt er een inspectie of handeling door BSC uitgevoerd, de deelopdracht is afgerond als de inspectie uitgevoerd is en de rapportages gereed zijn. Via ons klantportaal heeft u altijd inzicht in uw dossier.

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Aanname opdracht​

•  U ontvangt een opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden

•  U ondertekent de opdrachtbevestiging

•  Na ontvangst is de opdracht definitief

•  De eerste inspecties worden ingepland.

Uitvoeren inspecties

•  Een opdracht omvat één of meerdere inspecties.

•  Per inspectie maakt BSC een deelopdracht aan. Tijdens één bezoek aan boord van het schip kunnen er meerdere inspecties uitgevoerd worden.

•  Het resultaat wordt vastgelegd in een inspectierapport.

•  Indien er bemerkingen zijn die een her-inspectie vereisen wordt dit op het inspectierapport vastgelegd. 

•  Een ontstaat er een nieuwe deelopdracht “herinspectie”.

Opstellen certificaat​

•  Tijdens de veiligheidsinspectie wordt het concept certificaat opgemaakt door de inspecteur.

•  Indien nodig wordt een voorlopig certificaat afgegeven.

Controle & afgifte certificaat

•  Zodra alle inspecties afgerond zijn en er geen openstaande bemerkingen meer zijn geeft de inspecteur opdracht tot een interne dossiercontrole.

•  De technisch manager  van BSC voert een controle uit op volledigheid en juistheid van het dossier en het certificaat.

•  Indien er geen bemerkingen zijn van de technisch manager wordt het certificaat afgegeven.

Tarieven

Starttarief inspectie

Reiskosten binnen NL, administratiekosten en 1 uur inspectie.

€ 430,-

Combinatietarief

Administratiekosten en 1 uur inspectie.

€ 195,-

Uurtarief

Inspectie / tekeningkeur / opmaken certificaat. 

€ 140,-

Overige tarieven:

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW
Voor nieuwbouw of grote verbouwingen kunnen wij een offerte opstellen.

Zij gingen u voor
Er zijn geen projecten gevonden...
Check voor aankoop de certificeringsmogelijkheden
Veelgestelde vragen
Er zijn geen veel gestelde vragen gevonden...
Uw gegevens
Uw gegevens